Home » Privacy

Privacy Verklaring

H55 - Administração de Bens, Lda., gevestigd aan Rua Principal 1246, Lugar Abrunheira, 3300-367 São Martinho da Cortiça, Arganil, Portugal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

 

Contactgegevens:

https://vakantiemiddenportugal.com, Rua Principal 1246, Lugar Abrunheira, 3300-367 São Martinho da Cortiça, Arganil, Portugal. Johannes Hansum is de functionaris gegevens bescherming van H55 - Administração de Bens, Lda.  Hij is te bereiken via ellahans.hansum@gmail.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

H55 - Administração de Bens, Lda. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door gebruik te maken van deze website, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

H55 - Administração de Bens, Lda. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U kunnen bellen en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om diensten aan u te leveren

- H55 - Administração de Bens, Lda. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe door de Portugese overheid wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:

H55 - Administração de Bens, Lda. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: Facturen met naam 10 jaar vanwege wettelijke verplichting, e-mail adres 5 jaar, correspondentie tot 1 jaar na afloop huurperiode.

 

Delen persoonsgegevens met derden:

H55 - Administração de Bens, Lda. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken:

H55 - Administração de Bens, Lda. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door H55 - Administração de Bens, Lda. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ellahans.hansum@gmail.com.

H55 - Administração de Bens, Lda. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale Portugese toezichthouder Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) via het formulier met de link: https://www.cnpd.pt/bin/notifica_rgpd/data_breach.htm.

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens:

H55 - Administração de Bens, Lda. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ellahans.hansum@gmail.com.